• گروه تاریخ
رشته تاریخ اسلام - سطح 2
رشته تاریخ اهل بیت (ع) - سطح 3
رشته تاریخ تشیع - سطح  3
رشته سیره پیامبر اعظم (ص) - سطح
4
 
  • گروه کلام اسلامی
رشته شیعه شناسی - سطح 3
رشته شیعه شناسی - سطح 4
رشته مذاهب اسلامی - سطح 3
 
  • گروه راهنمایی و مشاوره اسلامی
رشته مشاوره اسلامی - سطح 3
رشته مشاوره اسلامی گرایش ازدواج و خانواده  - سطح 4
 
  • گروه تبلیغ
رشته تبلیغ - سطح 2
رشته تبلیغ گرایش سخنوری - سطح 3

رشته تبلیغ گرایش حج - سطح 3
 
  • گروه فقه مضاف
رشته فقه سیاسی - سطح 4
 
  • گروه علوم اجتماعی
رشته اسلام و مطالعات اجتماعی ، گرایش علوم اجتماعی سطح 4
رشته مطالعات اسلامی خانواده - سطح 4


 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما